SNHN 2013  ||  SNHN 2012  ||  SNHN 2011  ||  SNHN 2010  ||  SNHN 2009  ||  SNHN 2008  ||  SNHN 2007  ||  SNHN 2006 
SNHN 2005  ||  SNHN 2004  ||  SNHN 2003  ||  SNHN 2002  ||  SNHN 2001  ||  Nối kết  ||  Góp ý 


Suy Niệm Hằng Ngày là những bài suy niệm và cầu nguyện ngắn gọn, được sưu tầm và góp nhặt từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau như sách vở; báo chí; websites... và được đúc kết lại với những cảm nghiệm thiêng liêng của chính tác giả.

Suy Niệm Hằng Ngày cũng là những tâm tình chia sẻ; những cảm nghiệm thiêng liêng trong đời sống đức tin của đọc giả và thân hữu.

Ước mong mỗi khi đọc Suy Niệm Hằng Ngày, đọc giả sẽ có được 5 phút cầu nguyện tâm tình với Chúa trong cuộc sống bận rộn hằng ngày.

Muốn nhận các bài Suy Niệm Hằng Ngày qua email vào các ngày thứ Hai, Tư và Sáu hằng tuần, xin email về: Langthangchieutim@suyniemhangngay.org

Muốn chia sẻ những bài suy niệm và cầu nguyện, những tâm tình và cảm nghiệm thiêng liêng trên mục Suy Niệm Hằng Ngày, xin email về: Langthangchieutim@suyniemhangngay.org